/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
Det var and i Norge i vikingtiden og den må ha vært en populær og nyttig delikatesse. Men hvor tok den veien og hvem brakte anden tilbake til norske bord? Vi i Gårdsand er spesialister på fjærfe, og det er vi som står bak satsingen på and. Vi har mye kunnskap, erfaring og lidenskap om fjærfeoppdrett, og vet at man ikke behøver å være fransk for å lykkes med andeoppdrett. Men … vi visste at de endene som skulle utgjøre starten på en ny generasjon and, måtte være av den beste kvaliteten. Derfor valgte vi å samarbeide med Cherry Valley, en av verdens to ledende avlsfirmaer på and. Vi slakter endene etter førtini dager, mens det vanlige i Frankrike er åtti. Dette resulterer i mindre fett og høyere mørningsgrad. Andebryst fra Gårdsand er garantert mørt! Gårdsand er et selskap som står på egne ben uten subsidier, og som utelukkende satser på kvalitet og sikkerhet i alle ledd. Produksjons-anlegget er topp moderne med høye krav til matsikkerhet, kvalitet og effektivitet. I 2010 utvidet vi sortimentet med Lovise kylling. Lovise kylling vokser lengre enn standard kylling og fòres opp i 52 dager til de får en vekt på to og en halv kilo. Da er de saftige og smakfulle, med god kjøttstruktur og til en pris de fleste vil akseptere for god kvalitet.
Kløkt og kjærlighet
De fem bønder har hver sin oppgave i produksjonskjeden, og de utfører sine arbeidsoppgaver med kløkt og kjærlighet. Flere produsenter har etter hvert blitt knyttet til. Produksjonen foregår nå i moderne driftsbygninger med fokus på dyrenes velferd, hygiene og godt håndverk. Fòr, egg, kyllinger og ferdige slaktedyr undersøkes rutinemessig. At de er underlagt meget strenge kvalitetskrav er en selvfølge. Personlig nærhet, respekt for dyrene og gode rutiner gir et godt dyrehold. Endene og kyllingene trives, er friske og fri for salmonella og medisiner. Fòret er basert på egen fòrresept utviklet i samarbeid med forskningssenteret på Ås og er basert på lokale råvarer produsert på mølle i Vestfold. Det har vært mange kokker og innkjøpere hjemme på gårdene for å se hvordan dyrene har det … og flere er velkommen!
Eget foredlingsanlegg
I august 2010 startet innkjøringen av et helt nytt, topp moderne foredlingsanlegg på Linnestad i Re kommune. Det er investert flerfoldige millioner i anlegget hvor det er lagt stor vekt på kvalitet, matsikkerhet og effektivitet. Det er garantert full sporbarhet! Bygget er lite men effektivt, og antall ansatte har økt fra én person til fjorten på bare seks år! Det nye anlegget gir mulighet til å utnytte hele fuglen, og markedet er allerede blitt tilbudt flere nyheter. Og flere lanseringer er på vei! 

 

 

 

Eget slakteri

I mars 2012 ble vårt eget slakteri en realitet. Gårdsand har fått status som Skandinavias eneste andeslakteri i en hvis skala. Vi slakter i dag våre ca 4000 ender og 15 000 kyllinger i uken. Dyrene har svært kort vei til slakteriet. Resultatet er klart; bedre kvalitet på sluttprodukt og økt dyrevelferd.

Høy leveringsgrad

Gårdsand bestreber en leveringsgrad på minimum nittisju prosent. Mottoet er: når kokkene trenger varer, må de få dem! Det krever imidlertid en viss størrelse på driften for å sikre høy leveringsgrad. Med slakt på fire tusen ender og femten tusen kyllinger hver uke er Gårdsand på vei!

Vår visjon:

Gårdsand skal være kongerikets foretrukne leverandør av spesialiteter!